Hjem | Kristen Dating
     
Skemaet blev ikke indsendt korrekt. Kontakt vores supportafdeling, hvis problemet fortsætter. Tak.
Beklager, der opstod en fejl. Kontakt vores supportafdeling, hvis problemet fortsætter. Tak.
Dit brugernavn eller din adgangskode er forkert. Tjek venligst dine loginoplysninger eller nulstil din adgangskode..
Brugernavnet eller e-mailadressen findes allerede. Nulstil venligst din adgangskode og overtag din konto.
Din konto er midlertidigt deaktiveret eller sortlistet. Send venligst en e-mail til vores support for mere information.
Systemet loggede dig ud. Du er velkommen tilbage, når du vil.
For mange loginforsøg. Prøv venligst igen om minutter. Tjek dine loginoplysninger eller nulstil din adgangskode.
Din konto er blevet deaktiveret i afventning af sletning. Kontakt vores support, hvis du ønsker at afbryde denne proces.
Adgang via anonym proxy er ikke tilladt. Prøv et andet netværk eller en anden computer.
Dette websted kræver, at SSL er aktiveret. Indtast venligst https:// i begyndelsen af URL:en.
Tak for interessen, men desværre... Denne platform er aldersbegrænset (18+). Velkommen tilbage når du fylder 18.
Fantastisk! Din adgangskode er blevet nulstillet. Du kan nu logge ind med din nye adgangskode.
Du er nu logget ud. Velkommen tilbage en anden gang!
Formatet på din fødselsdato er forkert. Det skal være: åååå-mm-dd, for eksempel: 1995-02-17
Dit kaldenavn er for kort eller indeholder upassende tegn. Skift venligst til et andet kaldenavn.
Din adgangskode er ikke stærk nok eller for kort. Brug mindst 8 tegn (tal og tegn).
Det maksimale antal beskeder er nået. Tid til at blive et rigtigt medlem?
Ups, noget gik galt her... Vi har en fejl et sted...
Siden du forsøgte at få adgang til er allerede blevet brugt (kan kun bruges én gang).

Fortrolighedspolitik

  1. Introduktion

  2. Vi er forpligtede til at beskytte privatlivet for vores besøgende og tjenestebrugere på hjemmesiden.
  3. Denne politik gælder, når vi handler som en databehandler med hensyn til personlige oplysninger om vores besøgende og tjenestebrugere; med andre ord, hvor vi bestemmer formål og midler til behandling af den personlige information.
  4. Vi bruger cookies på vores hjemmeside. I det omfang disse cookies ikke er strengt nødvendige for at levere vores hjemmeside og tjenester, vil vi bede dig om at godkende vores brug af cookies, når du besøger vores hjemmeside første gang.
  1. Hvordan vi bruger dine personlige data

  2. I dette afsnit 2 redegør vi for:
   1. de generelle kategorier af personlige data, som vi kan behandle;
   2. når det gælder personlige data, som vi ikke har modtaget direkte fra dig, kilden og specifikke kategorier for disse oplysninger;
   3. formålene, hvortil vi kan behandle personlige data; og
   4. de retlige grundlag for behandlingen.
  3. Vi kan behandle data om din brug af vores hjemmeside og tjenester for at kunne matche dig med andre kandidater og levere relevante søgeresultater til medlemmernes søgninger. Disse data kan f.eks. omfatte din IP-adresse, værdier, meninger, alder og geografiske placering. Det retlige grundlag for denne databehandling er vores legitime interesser, nemlig at matche mennesker med forskellige karaktertræk, interesser og meninger for at levere livskvalitet i form af et livslangt ægteskab, en hjørnesten for vores skandinaviske samfund.
  4. Vi kan behandle information, som du offentliggør til brug på vores hjemmeside, for at vores interne søge- og analysefunktioner kan fungere optimalt og give gode resultater. Den offentliggjorte information kan behandles med henblik på at muliggøre medlemmer at udtrække relevante oplysninger til deres specifikke søgninger eller anmodninger på vores hjemmeside. Det retlige grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration og præsentation af vores hjemmeside og vores aktiviteter.
  5. Vi kan behandle oplysninger, som du sender til os i forbindelse med rapportering af overtrædelser af vores brugervilkår eller angående ethvert emne. Det retlige grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og vores aktiviteter.
  6. Vi kan behandle oplysninger vedrørende transaktioner, herunder køb af varer og/eller tjenester, som du indgår med os og/eller via vores hjemmeside. Transaktionsdata kan omfatte dine kontaktoplysninger, dine kortoplysninger og transaktionsoplysningerne. Alle disse data er fortrolige og gemmes ikke hos os, men hos vores certificerede betalingsudbyder - Stripe (Læs om Stripes sikkerhedsprincipper). Kilden til transaktionsdata er dig og/eller vores betalingsudbyder (Stripe). Transaktionsoplysningerne kan behandles med henblik på at levere de købte varer og/eller tjenester samt opretholde korrekte registreringer af disse transaktioner. Det retlige grundlag for denne behandling er vores kommercielle interesse som virksomhed.
  7. Vi kan behandle de oplysninger, som du giver os med henblik på at abonnere på vores e-mails og/eller nyhedsbreve ("meddelelsesdata"). Meddelelsesdata kan behandles med henblik på at sende dig relevante meddelelser og/eller nyhedsbreve. Det retlige grundlag for denne behandling er samtykke.
  8. Vi kan behandle en del af dine personlige data, som er identificeret i denne politik, når det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare retskrav, enten i retssager eller i en administrativ eller udenretlig procedure. Det retlige grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig beskyttelse og opretholdelse af vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andre lovlige rettigheder.
  9. Vi kan behandle dine personlige data, som er identificeret i denne politik, når det er nødvendigt for at opnå eller opretholde forsikringsdækning, håndtere risici eller få professionel rådgivning. Det retlige grundlag for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt beskyttelse af vores virksomhed mod risici.
  10. Udover de specifikke formål, hvortil vi kan behandle dine personlige data som angivet i dette afsnit 2, kan vi også behandle enhver af dine personlige data, hvor en sådan behandling er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.
  11. Venligst videregiv ikke andre personoplysninger til os, medmindre vi opfordrer dig til at gøre det.
  1. Tilvejebringelse af dine personoplysninger til andre

  2. Vi kan videregive dine personoplysninger til vores forsikringsselskaber og/eller professionelle rådgivere i det omfang, det er rimeligt nødvendigt for at opnå eller opretholde forsikringsdækning, håndtere risici, få professionel rådgivning eller etablere, udøve eller forsvare retlige krav, uanset om det sker i retssager eller i en administrativ eller udenretlig procedure.
  3. Dine personoplysninger og alle meddelelser, der vedrører dig, findes i vores webstedsdatabase og opbevares på servere i Sverige hos vores webhostingtjenesteudbydere, der findes hos oderland.se.
  4. Vi bruger Google Analytics og Clicky (kun for startsiden for Clicky) til at forstå vores besøgende bedre gennem forskellige statistikker. Vi bruger Google Analytics til den eksterne hjemmeside, ikke når man er logget ind. Dette betyder dog, at visse data ender uden for vores kontrol. Vi har dog godkendt Googles brugervilkår, og derfor skal alle, der bruger vores hjemmeside, også gøre det eller godkende, at vi har godkendt Googles brugervilkår. Disse brugervilkår kan læses her.
  5. Ud over de specifikke offentliggørelser af personoplysninger, der er angivet i denne sektion 3, kan vi offentliggøre dine personoplysninger, hvor en sådan offentliggørelse er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som vi kan være underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser for en anden fysisk person. Vi kan også videregive dine personoplysninger, hvor en sådan offentliggørelse er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare retlige krav, uanset om det sker i retssager eller andre myndighedsprocedurer.
  1. International overførsel af dine personoplysninger

  2. Du anerkender, at personoplysninger, som du sender til offentliggørelse via vores hjemmeside eller tjenester, kan være tilgængelige over hele verden via internettet. Vi kan ikke forhindre andre i at bruge (eller misbruge) sådanne personoplysninger.
  1. Lagring og fjernelse af personoplysninger

  2. I dette afsnit 5 angiver vi vores politikker og procedurer for datalagring, der er designet til at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser vedrørende lagring og sletning af personoplysninger.
  3. Personoplysninger, som vi behandler til ethvert formål, må ikke opbevares længere end nødvendigt for det pågældende formål.
  4. Vi lagrer dine personoplysninger som følger:
   1. Brugsdata (profildata såsom meninger, værdier osv.) vil blive opbevaret i mindst 14 dage efter kontolukning og/eller offentliggørelsesdato og i højst to år efter kontolukning;
   2. Kontodata (f.eks. navn, amt, IP-nummer) vil blive opbevaret i mindst 14 dage efter lukning af den pågældende konto og i højst to måneder efter den dato;
   3. Offentliggørelsesdata (indgående og udgående beskeder, dvs. kommunikation med andre medlemmer) vil blive opbevaret i mindst 14 dage efter offentliggørelsesdatoen på vores hjemmeside eller via vores tjenester og i højst to år efter kontolukningen;
   4. Forespørgselsdata (f.eks. e-mailkommunikation) vil blive opbevaret i mindst én dag efter undersøgelsesdatoen og i højst fire år efter den dato.
  5. Udover andre bestemmelser i dette afsnit 5 kan vi opbevare dine personoplysninger, når sådan opbevaring er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.
  1. Dine rettigheder

  2. I dette afsnit 6 har vi opstillet de rettigheder, som du har i henhold til databeskyttelsesloven.
  3. Dine væsentligste rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven er:
   1. retten til adgang - du kan få adgang til dine personoplysninger;
   2. retten til rettelse - du kan bede os rette ukorrekte personoplysninger og udfylde ufuldstændige personoplysninger;
   3. retten til sletning - du kan bede os slette dine personoplysninger og dine data;
   4. retten til begrænsning af behandlingen - du kan anmode om begrænsning af vores brug og behandling af dine personoplysninger;
   5. retten til at gøre indsigelse mod behandling - du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger;
   6. retten til dataportabilitet - du kan anmode om, at vi overfører dine personoplysninger til en anden organisation eller til dig selv;
   7. retten til at klage til en tilsynsmyndighed - du kan klage over vores behandling af dine personoplysninger; og
   8. retten til at tilbagekalde samtykke - i det omfang den retlige grund for vores behandling af dine personoplysninger er samtykke, kan du tilbagekalde samtykket.
  4. Disse rettigheder er underlagt visse begrænsninger og undtagelser. Du kan lære mere om de registreredes rettigheder ved at besøge https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.
  5. Du kan udøve dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger hos os ved at sende en skriftlig meddelelse til os ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor.
  1. Om cookies

  2. En cookie er en fil, der indeholder en identifikator (en streng af bogstaver og tal), som sendes af en webserver til en webbrowser og gemmes af webbrowseren. Identifikatoren sendes tilbage til serveren hver gang webbrowseren anmoder om en side fra serveren.
  3. Cookies kan enten være "vedvarende" cookies eller "sessions"-cookies: en vedvarende cookie vil blive gemt af en webbrowser og forblive gyldig indtil dens indstillede udløbsdato, medmindre den bliver slettet af brugeren før udløbsdatoen. En sessions-cookie derimod udløber ved afslutningen af brugersessionen, når webbrowseren lukkes.
  4. Cookies indeholder normalt ikke oplysninger, der personligt identificerer en bruger, men person- og kontoinformationer, som vi gemmer om dig, kan være forbundet med oplysningerne gemt i og opnået fra cookies.
  1. Cookies vi bruger

  2. Vi bruger cookies til følgende formål:
   1. Autentificering og status - Vi bruger cookies til at identificere dig, når du besøger vores hjemmeside og når du navigerer på vores hjemmeside, samt til at afgøre, om du er logget ind på hjemmesiden;
   2. Personalisering - Vi bruger cookies til at gemme oplysninger om dine præferencer og til at tilpasse hjemmesiden til dig;
   3. Sikkerhed - Vi bruger cookies som en del af de sikkerhedsforanstaltninger, der bruges til at beskytte brugerkonti, herunder at forhindre misbrug af loginoplysninger og til at beskytte vores hjemmeside og tjenester generelt;
   4. Analyse - Vi bruger cookies til at hjælpe os med at analysere brugen og præstationen af vores hjemmeside og tjenester; og
  1. Cookies brugt af vores tjenesteudbydere

  2. Vores tjenesteudbydere (f.eks. Stripe) bruger cookies, og disse cookies kan gemmes på din computer, når du besøger vores hjemmeside.
  1. Håndtering af cookies

  2. De fleste webbrowsere giver dig mulighed for at afvise accept af cookies og slette cookies. Metoderne til dette varierer fra webbrowser til webbrowser og fra version til version. Du kan dog få aktuel information om blokering og sletning af cookies via disse links:
   1. https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
   2. https://support.mozilla.org/da/kb/aktiver-og-deaktiver-cookies-websteder-indstillinger (Firefox);
   3. https://help.opera.com/da/latest/security-and-privacy/ (Opera);
   4. https://support.microsoft.com/da-dk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
   5. https://support.apple.com/da-dk/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); og
   6. https://privacy.microsoft.com/da-dk/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
  3. Blokerering af alle cookies vil have en negativ indvirkning på funktionaliteten på mange hjemmesider.
  4. Hvis du blokerer cookies, vil du ikke kunne bruge vores hjemmeside.
  1. Tillæg

  2. Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside.
  3. Du bør tjekke denne side lejlighedsvis for at sikre dig, at du er tilfreds med ændringerne i denne politik.
  4. Vi kan underrette dig om væsentlige ændringer i denne politik via e-mail. Det er dog dit fulde ansvar som bruger og medlem af vores platform at holde dig opdateret med vores fortrolighedspolitik og vores brugerbetingelser. Hvis du ikke accepterer og underordner dig vores fortrolighedspolitik og vores brugerbetingelser, må du ikke bruge vores tjenester, vores platform eller vores hjemmeside.
  1. Vores detaljer

  2. Denne hjemmeside ejes og drives af virksomheden CrossGuard.
  3. Vi er registreret i Sverige under registreringsnummer 750326-8513, og vores hovedkontor er beliggende på J A Linders väg 1 i Umeå.
  4. Vores primære driftssted er på J A Linders väg 1, 90363 Umeå.
  5. Du kan kontakte os:
   1. ved hjælp af vores kontaktformular på hjemmesiden; eller
   2. via e-mail ved hjælp af den e-mailadresse, der er offentliggjort på vores hjemmeside.
  1. Databeskyttelsesansvarlig

  2. Vores kontaktoplysninger for databeskyttelse er:

   E-mail: peter.johansson@kristen.dating eller pr. post til adressen angivet i afsnit 12.3.