Etusivu | Kristen Dating
     
Lomaketta ei lähetetty oikein. Ota yhteyttä tukiosastoomme, jos ongelma jatkuu. Kiitos.
Tapahtui virhe. Ota yhteyttä tukiosastoomme, jos ongelma jatkuu. Kiitos.
Käyttäjätunnuksesi tai salasanasi on väärä. Tarkista kirjautumistietosi tai vaihda salasanasi..
Käyttäjätunnus tai sähköpostiosoite on jo olemassa. Palauta salasanasi ja ota tilisi haltuunsa.
Tilisi on jäädytetty tai lisätty mustalle listalle. Lähetä sähköpostia tukeemme saadaksesi lisätietoja.
Järjestelmä kirjasi sinut ulos. Olet tervetullut takaisin milloin haluat.
Liian monta kirjautumisyritystä. Yritä uudelleen minuutin kuluttua. Tarkista kirjautumistietosi tai vaihda salasanasi.
Tilisi on poistettu käytöstä odottamassa poistamista. Ota yhteyttä tukeemme, jos haluat keskeyttää tämän prosessin.
Käyttöä anonyymin välityspalvelimen kautta ei sallita. Kokeile toista verkkoa tai tietokonetta.
Tämä sivusto vaatii SSL:n olevan käytössä. Kirjoita https:// URL-osoitteen alkuun.
Kiitos mielenkiinnosta, mutta valitettavasti... Tämä alusta on ikärajoitettu (18+). Tervetuloa takaisin kun täytät 18.
Fantastinen! Salasanasi on nollattu. Voit nyt kirjautua sisään uudella salasanallasi.
Olet nyt kirjautunut ulos. Tervetuloa toisenkin kerran!
Syntymäaikasi muoto on väärä. Sen pitäisi olla: vvvv-kk-pp, esimerkiksi: 1995-02-17
Lempinimesi on liian lyhyt tai sisältää sopimattomia merkkejä. Vaihda toiseen lempinimeen.
Salasanasi ei ole tarpeeksi vahva tai liian lyhyt. Käytä vähintään 8 merkkiä (numeroita ja merkkejä).
Viestien enimmäismäärä on saavutettu. Olisiko aika liittyä varsinaiseksi jäseneksi?
Hups, tässä meni jotain pieleen... Meillä on vika jossain...
Sivu, jota yritit avata, on jo käytetty (voidaan käyttää vain kerran).

Integritetspolicy

  1. Introduktion

  2. Vi är fast beslutna att skydda integriteten för våra besökare och serviceanvändare på webbplatsen.
  3. Denna policy gäller när vi agerar som en databehandlare med avseende på personliga uppgifter för våra besökare och serviceanvändare; med andra ord, där vi bestämmer syften och medel för behandlingen av den personliga informationen.
  4. Vi använder cookies på vår webbplats. I den mån dessa cookies inte är absolut nödvändiga för tillhandahållande av vår webbplats och tjänster kommer vi att be dig att godkänna vår användning av cookies när du först besöker vår webbplats.
  5. I denna policy avses "vi", "oss" och "vår" företaget CrossGuard med organisationsnummret 750326-8513. Mer information om oss finns i avsnitt 12.
  1. Hur vi använder din personliga data

  2. I detta avsnitt 2 redogör vi för:
   1. de allmänna kategorierna av personlig data som vi kan behandla;
   2. när det gäller personlig data som vi inte erhöll direkt från dig, källan och specifika kategorier för den informationen;
   3. de syften för vilka vi kan behandla personlig data; och
   4. de rättsliga grunderna för behandlingen.
  3. Vi kan behandla data om din användning av vår webbplats och tjänster för att kunna matcha dig mot andra kandidater och för att kunna ge relevanta sökresultat på medlemmars sökningar. Denna data kan t.ex. inkludera din IP-adress, värderingar, åsikter, ålder och geografisk plats. Den rättsliga grunden för denna databehandling är våra legitima intressen, nämligen matchning av människor med olika karaktärsdrag, intressen och åsikter för att kunna leverera livskvalité i form av ett livslångt äktenskap, en grundsten som våra Skandinaviska samhällen är byggda på.
  4. Vi kan behandla information som du publicerar för publicering på vår webbplats för att våra inre sök- och analysfunktioner ska fungera optimalt med gott resultat. Den publicerade informationen kan behandlas/processas i syfte att möjliggöra för medlemmar att kunna extrahera relevant information för sina specifika sökningar eller efterfrågningar på vår webbplats. Den rättsliga grunden för denna behandling/process är våra berättigade intressen, nämligen en korrekt administration och framställning av vår webbplats och vår verksamhet.
  5. Vi kan behandla information som finns i alla förfrågningar du skickar till oss angående t ex rapportering av brott mot vår användarpolicy men kan röra vilket ämne som helst. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra berättigade intressen, nämligen en korrekt administration av vår webbplats och vår verksamhet.
  6. Vi kan behandla information som rör transaktioner, inklusive köp av varor och / eller tjänster, som du ingår med oss och / eller via vår webbplats. Transaktionsdata kan innehålla dina kontaktuppgifter, din kortinformation och transaktionsinformationen. All den datan är under sekretess och sparas inte hos oss, utan hos vår certiferade betalningsleverantör - Stripe (Läs om Stripes säkerhetsprinciper). Källan till transaktionsdata är du och / eller vår leverantör av betaltjänster (Stripe). Transaktionsinformationen kan behandlas i syfte att tillhandahålla de köpta varorna och / eller tjänsterna och hålla korrekt register över dessa transaktioner. Den rättsliga grunden för denna behandling är vårt kommersiella intresse som företag.
  7. Vi kan behandla information som du tillhandahåller oss i syfte att prenumerera på våra e-postmeddelanden och / eller nyhetsbrev ("meddelandedata"). Meddelandedata kan behandlas i syfte att skicka dig relevanta meddelanden och / eller nyhetsbrev. Den rättsliga grunden för denna behandling är samtycke.
  8. Vi kan behandla en del av din personliga data som identifierats i denna policy vid behov för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utanför domstolsförfarande. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen beskydd och bevararande av våra juridiska rättigheter, dina juridiska rättigheter och andras lagliga rättigheter.
  9. Vi kan behandla din personliga data som identifierats i denna policy när det är nödvändigt för att få eller bibehålla försäkringstäckning, hantera risker eller få professionell rådgivning. Den rättsliga grunden för denna behandling är våra legitima intressen, nämligen ett korrekt skydd av vår verksamhet mot risker.
  10. Utöver de specifika syften för vilka vi kan behandla din personliga data som anges i detta avsnitt 2, kan vi också behandla någon av din personliga data där sådan behandling är nödvändig för att uppfylla en juridisk skyldighet som vi är föremål för eller i ordning för att skydda dina livsviktiga intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.
  11. Vänligen lämna inte någon annans personuppgifter till oss, såvida vi inte uppmanar dig att göra det.
  1. Tillhandahållande av din personliga data till andra

  2. Vi kan lämna ut din personliga data till våra försäkringsbolag och / eller professionella rådgivare i den mån det är rimligt nödvändigt för att få eller bibehålla försäkringsskydd, hantera risker, erhålla professionell rådgivning eller etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk, oavsett om det är i domstolsförfaranden eller i ett administrativt eller utom domstolsförfarande.
  3. Din personliga data och alla meddelanden som berör dig, finns i vår webbplatsdatabas och lagras på servrar i Sverige hos våra leverantörer av webbhotelltjänster som finns hos oderland.se.
  4. Vi använder Google Analytics och Clicky (enbart startsidan för Clicky) för att förstå våra besökare bättre genom diverse statistik. Google Analytics används av oss för den yttre hemsidan, ej som inloggad. Detta innebär dock att viss data hamnar utanför vår kontroll. Vi har dock godkänt Googles användarvillkor, och således måste även alla som använder vår webbplats också göra det eller godkänna att vi godkänt Googles användarvillkor. Dessa användarvillkor finns att läsa här.
  5. Utöver de specifika avslöjanden av personuppgifter som anges i detta avsnitt 3, kan vi avslöja din personliga data där sådant avslöjande är nödvändigt för att fullfölja en juridisk skyldighet som vi kan vara föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller vitala intressen från en annan fysisk person. Vi kan också lämna ut din personliga data där sådant avslöjande är nödvändigt för att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk, vare sig det är i domstolsförfaranden eller annat myndighetsförfarande.
  1. Internationell överföring av din personliga data

  2. Du erkänner att personuppgifter som du skickar för publicering via vår webbplats eller tjänster kan vara tillgängliga, via internet, runt om i världen. Vi kan inte förhindra användning av (eller missbruk) av sådana personuppgifter av andra.
  1. Lagring och borttagning av personuppgifter

  2. I detta avsnitt 5 anges våra policys och förfaranden för datalagring, som är utformade för att säkerställa att vi följer våra juridiska skyldigheter i relation till lagring och radering av personuppgifter.
  3. Personuppgifter som vi behandlar för något syfte eller ändamål ska inte förvaras längre än vad som är nödvändigt för det syftet eller ändamålet.
  4. Vi lagrar din personliga data enligt följande:
   1. användningsdata (profildata t ex åsikter, värderingar etc.) kommer att behållas under en period på minst 14 dagar efter uppsägning av konto och / eller datum för publicering och under en högsta period av två år efter kontoavslut;
   2. kontodata (t ex namn, län, IP-nummer) kommer att bevaras under en period på minst 14 dagar efter det att det aktuella kontot stängts och under en högsta period på två månader efter det datumet.
   3. publiceringsdata (inkomna och utgående meddelanden dvs kommunikation med andra medlemmar) kommer att bevaras under en period på minst 14 dagar efter publiceringsdatum på vår webbplats eller via våra tjänster, och under en högsta period av två år efter datumet för kontots avslut;
   4. Förfrågningsdata (t ex e-postkommunikation) kommer att behållas under en period på minst en dag efter dagen för utredningen, och under högst fyra år efter det datumet.
  5. Trots övriga bestämmelser i detta avsnitt 5, kan vi behålla dina personuppgifter där sådan lagring är nödvändig för att följa en juridisk skyldighet som vi är föremål för, eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk människas vitala intressen.
  1. Dina rättigheter

  2. I detta avsnitt 6 har vi listat de rättigheter som du har enligt lagen om dataskydd.
  3. Dina huvudsakliga rättigheter enligt lagen om dataskydd är:
   1. rätten till tillgång - du kan få tillgång till dina personliga data;
   2. rätten till rättelse - du kan be oss korrigera felaktiga personuppgifter och att fylla i ofullständiga personuppgifter;
   3. rätten att radera - du kan be oss radera dina personuppgifter och din data;
   4. rätten att begränsa behandlingen - du kan begära begränsning av vår användning och behandling av din personliga data;
   5. rätten att invända mot behandling - du kan göra invändningar mot behandlingen av din personliga data;
   6. rätten till dataportabilitet - du kan be att vi överför din personliga data till en annan organisation eller till dig;
   7. rätten att klaga till en tillsynsmyndighet - du kan klaga på vår behandling av din personliga data; och
   8. rätten att dra tillbaka samtycke - i den utsträckning som den rättsliga grunden för vår behandling av din personliga data är samtycke, kan du dra tillbaka det samtycket.
  4. Dessa rättigheter är föremål för vissa begränsningar och undantag. Du kan lära dig mer om de registrerades rättigheter genom att besöka https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.
  5. Du kan utöva dina rättigheter vad gäller din personliga data hos oss genom skriftligt meddelande till oss med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.
  1. Om cookies

  2. En cookie är en fil som innehåller en identifierare (en sträng med bokstäver och siffror) som skickas av en webbserver till en webbläsare och lagras av webbläsaren. Identifieraren skickas sedan tillbaka till servern varje gång webbläsaren begär en sida från servern.
  3. Cookies kan vara antingen "ihållande" cookies eller "sessions"-cookies: en ihållande cookie kommer att lagras av en webbläsare och förblir giltig till dess inställda utgångsdatum, såvida den inte raderas av användaren före utgångsdatumet; en sessions-cookie, å andra sidan, kommer att löpa ut i slutet av användarsessionen, när webbläsaren är stängd.
  4. Cookies innehåller vanligtvis inte information som personligen identifierar en användare, men person- och kontouppgifter som vi lagrar om dig kan vara länkade till informationen lagrad i och erhållen från cookies.
  1. Cookies som vi använder

  2. Vi använder cookies för följande ändamål:
   1. autentisering och status - vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och när du navigerar på vår webbplats och för att avgöra om du är inloggad på webbplatsen;
   2. personalisering - vi använder cookies för att lagra information om dina preferenser och för att anpassa webbplatsen åt dig;
   3. säkerhet - vi använder cookies som en del av de säkerhetsåtgärder som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och för att skydda vår webbplats och tjänster i allmänhet;
   4. analys - vi använder cookies för att hjälpa oss att analysera användningen och prestanda på vår webbplats och tjänster; och
  1. Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

  2. Våra tjänsteleverantörer (t ex Stripe) använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.
  1. Hantera cookies

  2. De flesta webbläsare tillåter dig att vägra acceptera cookies och ta bort cookies. Metoderna för detta varierar från webbläsare till webbläsare och från version till version. Du kan dock få aktuell information om blockering och radering av cookies via dessa länkar:
   1. https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
   2. https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
   3. https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);
   4. https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
   5. https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); and
   6. https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
  3. Blockering av alla cookies kommer att ha en negativ inverkan på användbarheten på många webbplatser.
  4. Om du blockerar cookies kommer du inte att kunna använda vår webbplats.
  1. Tillägg

  2. Vi kan uppdatera denna policy då och då genom att publicera en ny version på vår webbplats.
  3. Du bör kontrollera denna sida ibland för att säkerställa att du är nöjd med ändringar i denna policy.
  4. Vi meddelar dig eventuellt om betydande ändringar av denna policy via e-post. Huvudansvaret för att du håller dig à jour med vår integritetspolicy och vår användarpolicy ligger dock helt och fullt på dig som användare och medlem på vår plattform. Om du inte accepterar och underordnar dig vår integritetspolicy och vår användarpolicy får du inte använda våra tjänster, vår plattform eller vår webbplats.
  1. Våra detaljer

  2. Denna webbplats ägs och drivs av företaget CrossGuard.
  3. Vi är registrerade i Sverige under registreringsnummer 750326-8513, och vårt säte finns på J A Linders väg 1 i Umeå.
  4. Vår huvudsakliga verksamhetsplats är på J A Linders väg 1, 90363 Umeå.
  5. Du kan kontakta oss:
   1. med hjälp av vårt kontaktformulär för webbplatsen; eller
   2. via e-post med den e-postadress som publiceras på vår webbplats.
  1. Dataskyddsombud

  2. Våra kontaktuppgifter för dataskydd är:

   E-post: peter.johansson@kristen.dating eller per post till adressen angiven i paragraf 12.3.