Hjem | Kristen Dating
     
Skjemaet ble ikke sendt riktig. Kontakt vår supportavdeling hvis problemet vedvarer. Takk.
Beklager, det oppstod en feil. Kontakt vår supportavdeling hvis problemet vedvarer. Takk.
Brukernavnet eller passordet ditt er feil. Vennligst sjekk påloggingsdetaljene dine eller tilbakestill passordet ditt..
Brukernavn eller e-postadresse finnes allerede. Tilbakestill passordet ditt og ta kontoen din i besittelse.
Kontoen din er midlertidig deaktivert eller svartelistet. Send en e-post til vår brukerstøtte for mer informasjon.
Systemet logget deg ut. Du er velkommen tilbake når du vil.
For mange påloggingsforsøk. Prøv igjen om minutter. Sjekk påloggingsdetaljene dine eller tilbakestill passordet ditt.
Kontoen din er deaktivert i påvente av sletting. Ta kontakt med vår kundestøtte hvis du ønsker å avbryte denne prosessen.
Tilgang via anonym proxy er ikke tillatt. Prøv et annet nettverk eller datamaskin.
Dette nettstedet krever at SSL er aktivert. Vennligst skriv https:// i begynnelsen av URL-en.
Takk for interessen, men dessverre... Denne plattformen er aldersbegrenset (18+). Velkommen tilbake når du fyller 18 år.
Fantastisk! Passordet ditt har blitt tilbakestilt. Du kan nå logge på med ditt nye passord.
Du er nå logget ut. Velkommen tilbake en annen gang!
Formatet på fødselsdatoen din er feil. Det skal være: åååå-mm-dd, for eksempel: 1995-02-17
Kallenavnet ditt er for kort eller inneholder upassende tegn. Vennligst bytt til et annet kallenavn.
Passordet ditt er ikke sterkt nok eller for kort. Bruk minst 8 tegn (tall og tegn).
Maksimalt antall meldinger er nådd. På tide å bli et ekte medlem?
Beklager, noe gikk galt her... Vi har en feil et sted...
Siden du prøvde å få tilgang til er allerede brukt (kan bare brukes én gang).

Integritetspolitikk

  1. Introduksjon

  2. Vi er forpliktet til å beskytte personvernet til våre besøkende og tjenestebrukere på nettstedet.
  3. Denne policyen gjelder når vi handler som en databehandler med hensyn til personlige opplysninger om våre besøkende og tjenestebrukere; med andre ord, der vi bestemmer formål og midler for behandlingen av den personlige informasjonen.
  4. Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettstedet vårt. Så langt disse informasjonskapslene ikke er helt nødvendige for å levere nettstedet og tjenestene våre, vil vi be deg om å godkjenne bruken av informasjonskapsler når du først besøker nettstedet vårt.
  5. I denne policyen refererer "vi", "oss" og "vår" til selskapet CrossGuard med organisasjonsnummer 750326-8513. Mer informasjon om oss finner du i avsnitt 12.
  1. Hvordan vi bruker dine personopplysninger

  2. I denne seksjonen 2 gir vi informasjon om:
   1. de generelle kategoriene av personopplysninger vi kan behandle;
   2. når det gjelder personopplysninger vi ikke har mottatt direkte fra deg, kilden og de spesifikke kategoriene for slik informasjon;
   3. formålene med behandlingen av personopplysninger; og
   4. de rettslige grunnlagene for behandlingen.
  3. Vi kan behandle data om din bruk av nettstedet vårt og tjenestene våre for å kunne matche deg med andre kandidater og gi relevante søkeresultater til medlemmene. Disse dataene kan for eksempel inkludere IP-adressen din, verdier, meninger, alder og geografisk plassering. Det rettslige grunnlaget for denne databehandlingen er våre legitime interesser, nemlig å matche mennesker med ulike karaktertrekk, interesser og meninger for å kunne levere livskvalitet i form av et livslangt ekteskap, som er en hjørnestein i våre skandinaviske samfunn.
  4. Vi kan behandle informasjonen du publiserer på nettstedet vårt for at våre interne søke- og analysefunksjoner skal fungere optimalt og gi gode resultater. Den publiserte informasjonen kan behandles med sikte på å gjøre det mulig for medlemmer å hente ut relevant informasjon for spesifikke søk eller henvendelser på nettstedet vårt. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre berettigede interesser, nemlig korrekt administrasjon og presentasjon av nettstedet vårt og vår virksomhet.
  5. Vi kan behandle informasjon som finnes i alle henvendelser du sender til oss angående for eksempel rapportering av brudd på våre retningslinjer for brukere, men det kan gjelde hvilket som helst emne. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre berettigede interesser, nemlig korrekt administrasjon av nettstedet vårt og vår virksomhet.
  6. Vi kan behandle informasjon som angår transaksjoner, inkludert kjøp av varer og/eller tjenester, som du inngår med oss og/eller via nettstedet vårt. Transaksjonsdata kan inneholde kontaktopplysningene dine, kortinformasjonen din og transaksjonsinformasjonen. All denne informasjonen er konfidensiell og lagres ikke hos oss, men hos vår sertifiserte betalingsleverandør - Stripe (Les om Stripes sikkerhetsprinsipper). Kilden til transaksjonsdata er deg og/eller vår betalingstjenesteleverandør (Stripe). Transaksjonsinformasjonen kan behandles med sikte på å levere de kjøpte varene og/eller tjenestene og opprettholde nøyaktige registre over slike transaksjoner. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er vårt kommersielle interesse som selskap.
  7. Vi kan behandle informasjonen du gir oss med sikte på å abonnere på våre e-postmeldinger og/eller nyhetsbrev ("meldingsdata"). Meldingsdata kan behandles med sikte på å sende deg relevante meldinger og/eller nyhetsbrev. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke.
  8. Vi kan behandle en del av dine personopplysninger som er identifisert i denne policyen når det er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav, enten det er i rettslige prosesser eller i en administrativ eller utenrettslig prosess. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig beskyttelse og bevarelse av våre juridiske rettigheter, dine juridiske rettigheter og andres lovlige rettigheter.
  9. Vi kan behandle dine personopplysninger som er identifisert i denne policyen når det er nødvendig for å oppnå eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risikoer eller få profesjonell rådgivning. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er våre legitime interesser, nemlig korrekt beskyttelse av vår virksomhet mot risikoer.
  10. I tillegg til de spesifikke formålene for behandlingen av dine personopplysninger som er angitt i denne seksjonen 2, kan vi også behandle noen av dine personopplysninger der slik behandling er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse vi er underlagt, eller for å beskytte dine livsviktige interesser eller en annen fysisk persons vitale interesser.
  11. Vennligst ikke gi oss andre personers personopplysninger med mindre vi ber deg om det.
  1. Tilgjengeliggjøring av dine personopplysninger for andre

  2. Vi kan utlevere dine personopplysninger til våre forsikringsselskaper og/eller profesjonelle rådgivere i den utstrekning det er rimelig nødvendig for å skaffe eller opprettholde forsikringsdekning, håndtere risiko, få profesjonell rådgivning eller etablere, utøve eller forsvare rettslige krav, enten det er i rettsprosesser eller i en administrativ eller utenomrettslig prosess.
  3. Dine personopplysninger og alle meldinger som angår deg, finnes i vår nettsidedatabase og lagres på servere i Sverige hos våre leverandører av webhotelltjenester som er tilgjengelige hos oderland.se.
  4. Vi bruker Google Analytics og Clicky (kun for hjemmesiden til Clicky) for å bedre forstå våre besøkende gjennom ulike statistikker. Google Analytics brukes av oss for den eksterne nettsiden, ikke for innloggede brukere. Dette innebærer imidlertid at visse data havner utenfor vår kontroll. Vi har imidlertid godkjent Googles bruksvilkår, og dermed må alle som bruker vår nettside også gjøre det samme eller godkjenne at vi har godkjent Googles bruksvilkår. Disse bruksvilkårene kan leses her.
  5. I tillegg til de spesifikke opplysningene om personopplysninger som er angitt i denne delen 3, kan vi utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse som vi kan være underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller vitale interesser til en annen fysisk person. Vi kan også utlevere dine personopplysninger der slik utlevering er nødvendig for å etablere, utøve eller forsvare rettslige krav, enten det er i rettsprosesser eller andre myndighetsprosesser.
  1. Internasjonal overføring av dine personlige data

  2. Du erkjenner at personopplysninger du sender inn for publisering gjennom vår nettside eller tjenester kan være tilgjengelige, via internett, over hele verden. Vi kan ikke hindre andre i å bruke (eller misbruke) slike personopplysninger.
  1. Lagring og fjerning av personopplysninger

  2. I dette avsnittet 5 angis våre retningslinjer og prosedyrer for datalagring, som er utformet for å sikre at vi følger våre juridiske forpliktelser i forhold til lagring og sletting av personopplysninger.
  3. Personopplysninger vi behandler for et formål eller en hensikt skal ikke oppbevares lenger enn nødvendig for det formålet eller den hensikten.
  4. Vi lagrer dine personlige data som følger:
   1. bruksdata (profildata, for eksempel meninger, verdier osv.) vil bli beholdt i minimum 14 dager etter oppsigelse av konto og/eller publiseringsdato, og i maksimum to år etter kontoslutt;
   2. kontodata (f.eks. navn, fylke, IP-nummer) vil bli oppbevart i minimum 14 dager etter at den aktuelle kontoen er stengt, og i maksimum to måneder etter den datoen;
   3. publiseringsdata (inngående og utgående meldinger, det vil si kommunikasjon med andre medlemmer) vil bli oppbevart i minimum 14 dager etter publiseringsdato på vår nettside eller via våre tjenester, og i maksimum to år etter kontoslutt;
   4. Forespørselsdata (f.eks. e-postkommunikasjon) vil bli beholdt i minimum én dag etter etterforskningens dag, og i maksimum fire år etter den datoen.
  5. Utenom de andre bestemmelsene i dette avsnittet 5 kan vi beholde dine personopplysninger der slik oppbevaring er nødvendig for å oppfylle en juridisk forpliktelse vi er underlagt, eller for å beskytte dine vitale interesser eller en annen fysisk persons vitale interesser.
  1. Dine rettigheter

  2. I denne seksjonen 6 har vi listet opp de rettighetene du har i henhold til personvernloven.
  3. Dine viktigste rettigheter i henhold til personvernloven er:
   1. rett til tilgang - du kan få tilgang til dine personopplysninger;
   2. rett til retting - du kan be oss korrigere feilaktige personopplysninger og fylle inn ufullstendige personopplysninger;
   3. rett til å slette - du kan be oss slette dine personopplysninger og data;
   4. rett til å begrense behandlingen - du kan be om begrensning av vår bruk og behandling av dine personopplysninger;
   5. rett til å protestere mot behandling - du kan protestere mot behandlingen av dine personopplysninger;
   6. rett til dataportabilitet - du kan be oss om å overføre dine personopplysninger til en annen organisasjon eller til deg;
   7. rett til å klage til tilsynsmyndigheten - du kan klage på vår behandling av dine personopplysninger; og
   8. rett til å trekke tilbake samtykke - i den grad den rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger er samtykke, kan du trekke tilbake samtykket.
  4. Disse rettighetene er underlagt visse begrensninger og unntak. Du kan lære mer om registrertes rettigheter ved å besøke https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/.
  5. Du kan utøve dine rettigheter angående dine personopplysninger hos oss ved å sende oss en skriftlig melding ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.
  1. Om informasjonskapsler

  2. En informasjonskapsel er en fil som inneholder en identifikator (en streng med bokstaver og tall) som sendes fra en webserver til en nettleser og lagres av nettleseren. Identifikatoren sendes deretter tilbake til serveren hver gang nettleseren ber om en side fra serveren.
  3. Informasjonskapsler kan enten være "vedvarende" informasjonskapsler eller "økt"-informasjonskapsler: en vedvarende informasjonskapsel vil bli lagret av en nettleser og være gyldig til utløpsdatoen som er satt, med mindre den blir slettet av brukeren før utløpsdatoen; en øktinformasjonskapsel, derimot, vil utløpe ved slutten av brukersesjonen, når nettleseren lukkes.
  4. Informasjonskapsler inneholder vanligvis ikke informasjon som personlig identifiserer en bruker, men person- og kontoinformasjon som vi lagrer om deg kan være knyttet til informasjonen lagret i og hentet fra informasjonskapsler.
  1. Cookies vi bruker

  2. Vi bruker informasjonskapsler for følgende formål:
   1. autentisering og status - vi bruker informasjonskapsler for å identifisere deg når du besøker nettstedet vårt og når du navigerer på nettstedet vårt, og for å avgjøre om du er logget inn på nettstedet;
   2. personalisering - vi bruker informasjonskapsler for å lagre informasjon om dine preferanser og for å tilpasse nettstedet for deg;
   3. sikkerhet - vi bruker informasjonskapsler som en del av sikkerhetstiltakene som brukes for å beskytte brukerkontoer, inkludert å forhindre misbruk av påloggingsopplysninger og for å beskytte nettstedet og tjenestene våre generelt;
   4. analyse - vi bruker informasjonskapsler for å hjelpe oss med å analysere bruken og ytelsen til nettstedet vårt og tjenestene våre; og
  1. Cookies brukt av våre tjenesteleverandører

  2. Våre tjenesteleverandører (for eksempel Stripe) bruker informasjonskapsler, og disse kan lagres på datamaskinen din når du besøker nettstedet vårt.
  1. Håndtering av informasjonskapsler (cookies)

  2. De fleste nettlesere lar deg nekte å akseptere informasjonskapsler og slette informasjonskapsler. Metodene for dette varierer fra nettleser til nettleser og fra versjon til versjon. Du kan imidlertid få oppdatert informasjon om blokkering og sletting av informasjonskapsler via disse lenkene:
   1. https://support.google.com/chrome/answer/95647 (Chrome);
   2. https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
   3. https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/ (Opera);
   4. https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
   5. https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac (Safari); og
   6. https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).
  3. Blokkering av alle informasjonskapsler vil ha en negativ innvirkning på brukervennligheten på mange nettsteder.
  4. Hvis du blokkerer informasjonskapsler, vil du ikke kunne bruke nettstedet vårt.
  1. Tillegg

  2. Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen ved å publisere en ny versjon på vår nettside.
  3. Du bør sjekke denne siden av og til for å forsikre deg om at du er fornøyd med endringene i denne policyen.
  4. Vi vil eventuelt varsle deg om betydelige endringer i denne policyen via e-post. Det er imidlertid ditt hovedansvar som bruker og medlem av plattformen å holde deg oppdatert med vår personvernpolicy og vår brukerpolicy. Hvis du ikke godtar og underordner deg vår personvernpolicy og vår brukerpolicy, kan du ikke bruke våre tjenester, plattform eller nettside.
  1. Våre detaljer

  2. Denne nettsiden eies og drives av selskapet CrossGuard.
  3. Vi er registrert i Sverige med organisasjonsnummer 750326-8513, og vårt hovedkontor er lokalisert i J A Linders väg 1, Umeå.
  4. Vår primære driftssted er J A Linders väg 1, 90363 Umeå.
  5. Du kan kontakte oss:
   1. ved å bruke vårt kontaktskjema på nettsiden; eller
   2. via e-post ved å bruke e-postadressen som er oppgitt på vår nettside.
  1. Datavernsombud

  2. Våre kontaktopplysninger for datavern er:

   E-post: peter.johansson@kristen.dating eller per post til adressen oppgitt i paragraf 12.3.